SAI MỘT BƯỚC !

 

Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng:

-          Nếu như con tiến thêm một bước thì sẽ chết, thoái lùi một bước cũng sẽ chết, vậy thì con sẽ làm thế nào?

 

Tiểu hòa thượng không chút do dự trả lời:

-          Vậy thì con sẽ đi sang bên cạnh.

 

Trời không tuyệt đường người, trên đường đời khi gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, hãy suy nghĩ theo một góc độ khác, biết đâu bạn sẽ hiểu được rằng, đường bên cạnh cũng vẫnđường vậy.

 

 

rất nhiều con đườngChọn đường ngắn nhất,? Đường thuận lợi nhất ? Đường an toàn nhất ?... Lựa chọn là ở chúng ta. Quan trọngchúng ta đi vui không ? bình an không ? đi với ai để được những điều đó . Phức tạp làm  ? Tranh luận để làm  ?

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp