Cầu nguyện khi nấu cơm

 

Một hôm con trai của Giáo chủ đạo Hai bên Ấn độ được mời vào một gia đình khá giả. chủ nhà vốn lòng hiếu khách, trổ tài nấu ăn cho vui lòng khách quý.

Tiếc thay khi dọn cơm lên, khiêm tốn xin lỗi khách, cái mùi khen khét của các món ăn. phân trần:

-         muốn bữa ăn thật ngon nên trong khi nấu nướng, tôi lo cầu nguyện nên quên chú tâm vào việc nấu ăn.

Vị khách mỉm cười đáp:

-         Việc cầu nguyệnđiều rất cần rất tốt. Nhưng lần sau khi làm bếp, hãy cầu nguyện với quyển sách dạy nấu ăn hơnquyển sách cầu kinh.

 

 

Tin tưởng không phảinại cớ cần cầu nguyện để rồi lười biếng, đổ hết việc cho Chúa, phủi sạch trách  nhiệm. những lúc « lực bất tòng tâm » : sức hạn hẹp không làm được như lòng mình muốn. Cần cầu nguyện để Trời Cao thêm sức thêm ơn như mọi thứ thuộc về Chúa ; Nhưng vẫn phải cố gắng hành động như mọi sự thuộc về mình.

 

Hải sưu tầm

Mục Lục Sống Đẹp