Cốc sữa

 

Khi đổ đầy sữa vào một chiếc cốc, mọi người đều nói:

-         Ồ, đâysữa!

 

Khi đổ đầy dầu, mọi người lại nói:

-         Ồ, đâydầu!

 

Chỉ khi trống rỗng, mọi người mới thấy được đóchiếc cốc.

 

Khi chúng ta đầy đủ tri thức, sự giàu , quyền lực, thành tựu định kiến, chúng ta sẽ không cònchính mình nữa. đủ hết thảy sẽ dễ đánh mất bản thân.

 

Ấychưa kể cốc cũng là 1 vật dễ vỡ, không nghĩ mìnhmột vật sắt đá, vĩnh viễn trường tồn.

 

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp