Một cân sự gian dối

một người nông dân thường xuyên bán cho anh thợ làm bánh. Một ngày, anh thợ làm bánh quyết định cân lại số anh ta mua, để kiểm tra xem liệu người nông dân bán chính xác khối lượng anh ta yêu cầu hay không. Anh đã phát hiện ra khối lượng không đúng thực tế kiện người nông dân ra tòa.

Quan tòa hỏi người nông dân :

-          Ngươi đã dùng cách để cân khối lượng bán ra ?

 Người nông dân trả lời rằng :

-          Thưa ngài, tôi không dụng cụ đo lường chính xác nào cả, nhưng tôi thứ để thể biết được khối lượng .

 

-          Vậy ngươi đã cân bằng cách nào ?

 

-          Thưa ngài, trước khi anh thợ làm bánh mua của tôi, tôi đã mua 1 cân bánh mỳ của anh ta, Mỗi ngày, khi anh đem bánh tới, tôi đã đặt lên bàn cân đưa lại cho anh ta số trọng lượng đúng bằng cái bánh . Nếu ai đó gian lận, thì đó chínhanh ta, người làm bánh.

 

Nếu bạn đối xử người khác với lòng thành, bạn sẽ được sự chân thành ; Còn sự giả dối ta nhận lãnh phải chăng đã đến từ chính thái độ của ta. Những chúng ta cho đi, thường chính mình sẽ nhận lại . Nhân quả tuần hoàn, còn trách chi ai.

 

Hải Sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp