An toàn ?

 

người hỏi một người nông dân

-         trồng lúa mạch không ?

.                                                                                       

Người nông dân trả lời:

-         Không, tôi sợ trời sẽ không mưa.

 

Người kia lại hỏi:

-         Vậy anh trồng cây bông không ?

 

Người nông dân trả lời:

-         Không, tôi sợ sâu sẽ ăn mất.

 

Người kia lại hỏi:

-         Vậy anh trồng   .

 

Người nông dân đáp:

-         Không trồng cả, tôi muốn an toàn .

Một người không tình nguyện bỏ ra, không tình nguyện mạo hiểm, thìkhông làm nên trò trống ” , đối với anh ta nói chuyện quá hiển nhiên.

 

Không làm thì không thất bại cũng chẳng thành công. Một người sợ ngã rồi không dám bước đi thì khác nào kẻ đã tật nguyền. Cuộc sống không dành cho kẻ nặng đắn đo, sợ thất bại, giữ mình quá an toàn, đó không phảicuộc sống l giấc ngủ dành cho những cơn của những người không tưởng .

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp