Ổ KHOÁ VÀ THANH SẮT

Một cáikhóa kiên cố móc trên cổng, thanh sắt dùng hết sức lực vẫn không thể mở ra được.

Chìa khóa đến rồi, thân hình nhỏgầy tra vàokhóa, nhẹ nhàng xoay một vòng, ổ khóa kêucạchmột tiếng rồi mở ra. Thanh sắt hỏi :

-         sao tôi bỏ rất nhiều sức lực cũng không mở được, còn cậu lại dễ dàng mởkhoá ra  vậy ?

-         Bởi tôi hiểu trái tim của anh ta nhất  -  Chìa khóa trả lời .

Trái tim của mỗi người đều giống nhưkhóa kia vậy, thanh sắt càng cứng càng không mở ra được, chỉ tinh tế cảm nhận thì mới thể trở thành chiếc chìa khóa, đi vào lòng người khác để hiểu họ.

 

Không phảitài năng hay khôn khéo, cũng không phảiquyền lực hay danh lợi . chỉ   chân thành nhạy cảm mới đi được vào lòng người. Người ta dễ cảm động tình hơn  . Sự trưởng thành của con người nằmchỗ biết những điều nhỏ xử sự đúng đắn,  hơnkhoe khoang những điều đại , sống nặng gánh danh.

 

Hảisưu tầm

 

 


Mục Lục Sống Đẹp