Đoàn kết

 

Thầy giáo hỏi các học trò:

-      Một giọt nước làm thế nào để không bị khô cạn ?

 

Các học trò lặng yên không nói. Thầy giáo liền giải thích

-      Một giọt nước, gió thổi thể làm khô cạn, đất thể hút cạn, mặt trời thể làm bay hơi cạn. Muốn không cạn chỉ thể để hòa nhập vào biển cả.

 

Không ai đủ sức một mình lo chuyện cả thiên hạ. Thế nên phải hợp tác với những người khác để thành công. Đoàn kết gây sức mạnh : 1 giọt nước thể bay hơi, 1 dòng sông thể khô cạn, nhưng biển cả thì mãi mênh mông tự tại với muôn ngàn con sóng ; đem lại lợi ích trường tồn .

 

 

Hải sưu tầm