Ai giúp mình

 

Một người đàn ông đi mua xe, cần phải có 100.000 đô la, nhưng ông chỉ có 99.998 đô la, còn thiếu 2 đô la nữa. Đột nhiên, ông phát hiện ở cửa ra vào có một người ăn mày, liền quay lại nói với người ăn xin rằng:

-         Xin làm ơn cho tôi 2 đô la, tôi cần phải mua xe ô tô.

 Người ăn mày nghe xong liền hào phóng lấy ra 4 đô la đưa cho người đàn ông nọ và nói:

-          Vậy thì giúp tôi mua thêm một cái đi!

 

Câu chuyện có vẻ hài hước nhưng nói lên điều này : Nếu  bạn đã làm 9 phần 10  ( 9/10)  việc của mình, mọi người có thể dễ dàng trợ giúp bạn thành công. Nhưng ngược lại, nếu bạn không làm gì, thì không ai giúp nổi bạn. Bữa tiệc không dọn sẵn trong cuộc đời bởi nguời khác, chính mình phải sửa soạn phần lớn. Thật không dễ dàng nhưng đó là cuộc đời, đừng để  « Đường đi khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng ngưi ngại núi e sông ».

 

Hải Hà sưu tầm