Vàng bùn

một người tìm đến bái kiến một vị cao tăng xin được nghe giảng Đạo, cao tăng hỏi rằng:

-         Một thỏi vàng với một đống bùn, cậu thấy thứ nào tốt hơn ?

Người cầu Đạo ngẩn ra một hồi, cảm thấy cao tăng hỏi câu hỏi này thật kỳ quái, bởi mỗi người đều sẽ lựa chọn cái tốt nhất. vậy, anh liền trả lời:

-         Đương nhiênthỏi vàng rồi !

Vị cao tăng mỉm cười, nói:

-         Nhưng nếu cậumột hạt giống thì sao ?

 

Con người thật tuyệt vời thể được coi là tâm điểm của trụ, nhưng không thế thể lấy mình làm thước đo của vạn vật. Bởi mỗi vật cũng đều giá trị riêng với những phù hợp cần thiết cho chúng. Hãy khách quan bao dung, Lòng người mở rộng luôn gần với chân thiện mỹ, biết đúng sai hơn những tâm hồn khép kín, chật chội với những thành kiến, nghi ngờ.

 

Hải sưu tầm