Biến đổi thế giới

 

Một nhà cách mạng đầy nhiệt tình, sau nhiều năm hăng say hoạt động, khi về già, ông tóm tắt cuộc đời hoạt động của ông như sau: Khi còn trẻ, tôi là một nhà cách mạng đầy hăng say, hằng ngày tôi cầu nguyện:

-                Lạy Chúa, xin cho con có đủ khả năng để biến đổi thế giới này .

Tới tuổi trung niên, sau khi đã đi được nửa quãng đường đời mà vẫn chưa thay đổi được gì, tôi bèn thay đổi lời cầu nguyện như sau:

-                Lạy Chúa, giờ đây con không dám mơ tưởng chuyện đội đá vá trời là biến đổi cả thế giới nữa, con chỉ xin Chúa giúp con biến đổi những người ở chung quanh con mà thôi, nhất là những người sống kề bên con. Được như vậy là con mãn nguyện lắm rồi .

Bây giờ về già, và những ngày còn lại của tôi sẽ chẳng còn bao nhiêu, tôi mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Vì thế lời cầu nguyện của tôi bây giờ là :

-                Lạy Chúa, xin giúp con biến đổi chính mình .

Phải chi tôi biết cầu nguyện như vậy ngay từ thời thơ ấu, thì tôi đã chẳng uổng phí cả một cuộc đời.

 

 

Chúng ta có thể vừa ước mơ vừa hành động, nhưng sự thay đổi phải khởi đầu từ mình trước, Người ta chỉ có thể biến đổi thế giới sau khi đã biến đổi chính mình : “ Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ”. Con người thay đổi theo hướng tốt sẽ có sức lôi cuốn người khác : nêu gương, đi trước, dẫn dắt. Việc dẫu khó cũng sẽ dễ đi đến thành công

 

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp