Quan Âm cầu chính mình

 

Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm che đi ngang qua. Người nọ nói :

-         Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ một đoạn được không ạ?

Quan Âm nói:

-         Ta ở trong mưa, ngươidưới mái hiên, mái hiên lại không mưa, ngươi không cần ta  cứu .

Người nọ lập tức chạy vào màn mưa, đứng dưới mưa:

-         Hiện tại con cũngtrong mưa rồi , thể cho con đi nhờ không ạ?

Quan Âm nói:

-         Ngươitrong mưa, ta cũngtrong mưa, ta không bị dính mưa, bởi . Ngươi thì khác không . Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, cái đã cứu  ta. Ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm cái !

Dứt lời Quan Âm bèn rời đi.

Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, lại đến miếu Quan Âm. Bước vào trong mới phát hiện một người đang vái lạy, người đó giống Quan Âm như đúc. Người nọ hỏi:

-         Quan Âm sao ạ?

Người kia trả lời:

-         Đúng vậy.

Người nọ lại hỏi :

-         Vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình ?

Quan Âm cười nói :

-         Bởi ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết : cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình.

 

Đây chỉcâu chuyện suy , nhưng nói lên hai ý nghĩa : Nếu phương tiện tốt, chúng ta không phải nhờ sự trợ giúp bên ngoài : để che mưa thì không phải cầu khẩn người che mưa. trong phong ba bão táp của cuộc đời, phải dựa vào chính bản thân mình. Cầu xin người khác không bằng cầu vào chính mình. Đừnglại, nhờ người chỉchuyện bất đắc khi cần thiết thôi .

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp