Học cúi đầu

Một người đi bái kiến vị thiền sư, vì cửa thiền viện rất thấp, anh ta không chú ý, kết quả đã bị đụng đầu.

Thiền sư nói với anh ta: 

-         Muốn không bị đụng đầu, thì trước hết phải học được cách cúi đầu”.

Cách đối nhân xử thế cũng là như thế.

Người khiêm nhường đi qua cửa nào cũng lọt : không phải là luồn cúi, chỉ là biết bỏ đi sự kiêu ngạo, tính cao cao tại thượng của mình. Chức quyền là gì nếu không để phục vụ ? Uy tín là gì nếu không có sự tin tưởng yêu mến của những người chung quanh ?

 

Hải Hà sưu tầm

Mục Lục Sống Đẹp