Hai cây tre

Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.

Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo :

-         Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền ?

Sáo trả lời:

-         Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận."

Giá phơi quần áo im lặng.

Hai cây tre có giá trị khác nhau nhờ sự đẽo gọt. Con người có thành quả khác nhau là nhờ được uốn năn, rèn luyện trong đời. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận được mài dũa huấn luyện hay cứ buông thả theo sự dễ dãi, tự nhiên ? Thật không khó nhưng cũng không hẳn là dễ . Sự thành công và hạnh phúc của chúng ta phần lớn đều phụ thuộc chính mình .

 

Hải Hà sưu tầm

 

 


Mục Lục Sống Đẹp