NHÌN BỀ NGOÀI


Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại ? đống thóc dự trữ thành ra bé và nh ít đi. Con chim trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

 


Sự tai hại khi chỉ nhìn bề ngoài đã tạo ra bao lầm lỗi, có khi làm xa lánh hoặc huỷ hoại người bên cạnh. Có thật chúng ta mãi là người có trí tuệ và nhìn đúng hơn người khác ? …Rồi nhìn đúng thì sao ? Cao cao tại thượng để tự hào thì sao ? Nếu để mất đi sự đoàn kết và tình thân của những người ở ngay bên cạnh mình .

 

Hải Hà sưu tầm