Niềm vui đơn giản

Một nhóm đào vàng đi trong sa mạc, mọi người đều bước đi nặng nhọc, đau đớn, chỉ có một người là bước đi vui vẻ. Người khác hỏi:

-         Vì sao anh lại thoải mái thế ?

 

Anh ta cười nói:

-         Bởi vì tôi mang ít đồ nhất”.

 

Thì ra niềm vui rất đơn giản, chỉ cần ít thôi là được rồi.

 

Năm tháng qua mau, tuổi đời trôi thấm thoát. Được gì mất gì, nào quan trọng so với sinh mệnh con người. Có vui chăng là hạnh phúc mình đã có được, tình yêu mình còn để lại trong lòng người. Ít thôi cũng được, đó là sự đơn giản của niềm vui : Biết đủ là đã đủ .

 

 

Hải Hà sưu tầm

 

 


Mục Lục Sống Đẹp