Ưu thế

Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng, người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an sự.

 

Thì ra, người ô khi trời mưa đã bước đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt.

 

Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã.

 

Còn người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi cẩn thận, lại bình yên sự.

 

Đôi khi, không phảichúng ta thất bại khiếm khuyết , thất bại ưu thế của mình.

 

 

 

Tin tưởng quáng vào ưu thế thàkhông ưu thế, sẽ làm con người ỷ y, không thấy các chướng ngại , cản trở sự phát huy năng lực bản thân . Người khiêm tốn thấy những khiếm khuyết của mình sẽ may thành cng nhiều hơn những người tự hào về ưu thế được. So với kiêu hãnh, khiêm nhường những bước cao xa hơn.

 

 

Hải sưu tầm