Bập bênh

hai người chơi bập bênh ( đòn bẩy lên xuống ) với nhau. Người này thì cứ muốn người kia ghì bên họ xuống thấp, để mình được lên cao. Không ai chịu nhường ai cả hai mãithế cân bằng. người gặp họ mới nói :

-      Tại sao các bạn không chịu nhường nhau. Nếu người này chịu ghì đầu bên mình xuống trước thì ắt hẳn sẽ được lên cao ngay sau đó, còn nếu không thì mãi mãi các bạn chỉ giậm chân tại chỗ thôi.

Trong cuộc sống cũng vậy, nên biết nhường nhịn nhau, nếu không biết người khác trước thì sẽ chẳng ai mình đâu

Nơi đời sống thường ngày, tâm trạng hơn thua không chỉ cản trở người khác còn làm thiệt hại chính mình. Đời được mất, không đặt nặng chuyện « lên voi xuống chó », sống an nhiên thì mới được thảnh thơi. Danh ? Lợi ? Nếu chúng ta không hạnh phúc, rồi cứ sống bận lòng. Liệu đáng không ?

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp