CON NGỰA LƯỜI

Hai con ngựa mỗi con kéo một xe hàng. Một con thì đi nhanh, một con thì vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước. Con ngựa ở đằng sau cười:

-    Hà hà! Càng nỗ lực thì lại càng bị đày đọa!.

Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ: “Một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi 2 con? ”. Sau đó con ngựa lười bị làm thịt.

Đây chính là hiệu ứng con ngựa lười trong kinh tế học. Để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao, thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa.

Sự lười biếng không chỉ làm thiệt hại xã hội, nhiều khi còn huỷ hoại chính bản thân. Người ta dễ dàng thông cảm cho kẻ bất tài mà biết cố gắng, hơn là bậc thiên tài ngồi không hưởng phước, chỉ biết nói  mà không làm. Phước đâu không thấy, hoạ lại phải mang.

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp