Quý Hơn Ngọc

Một người phụ nữ tử tế đi vào rừng và bắt gặp một viên ngọc bên dòng suối. Sau đó, bà ta gặp một người đi đường đói lả. Bà mở túi của mình san sẻ phần thức ăn bà có cho người kia.

Người đi đường vô tình thấy viên ngọc, ngỏ ý xin bà viên ngọc đó. Bà ta không ngần ngại trao nó cho người đi đường. Người kia cảm ơn bà rồi ra đi trong niềm hi vọng viên ngọc đó sẽ mang đến cho ông cuộc sống khá hơn.

Nhưng một vài ngày sau ông trở lại khu rừng tìm người phụ nữ tốt bụng để trả lại viên ngọc. Khi gặp được bà, ông nói:

-         Tôi đã suy nghĩ. Tôi biết viên ngọc này giá trị như thế nào, nhưng tôi trả nó lại cho bà với hi vọng bà có thể cho tôi một thứ còn quí giá hơn cái này gấp bội. Xin bà hãy cho tôi tấm lòng nhân ái của bà -  vì chính tấm lòng đó khiến bà cho tôi viên ngọc quí .

 

Chúng ta luôn mong đợi người có lòng : họ có thể cho chúng ta nhiều thứ vì họ có tình yêu. Đó là một nụ cười, một lời nói , một cử chỉ thân thiện, một hành vi giúp đỡ. Và chúng thường đi kèm với sự rộng lượng, lòng dũng cảm, tính hi sinh..v..v…Trong cuộc đời, quả thật họ còn quý hơn là…viên ngọc quý.

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp