Người bán tượng

 

Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người. Một người qua đường hỏi anh ta:

-                Anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không?

Người bán tượng đáp:

-                Tôi rất cần phước lộc của thần, nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!

 

 

Đứng trước lợi lộc thì phải chăng người ta sẽ hi sinh cả thần thánh ? Niềm tin sẽ nhường chỗ cho tiền tài ? Để rồi rốt cuộc, con người sẽ không còn tin Thần thánh và nghi ngờ mọi người, mất sự phù trợ yêu thương, liên đới , mất cả niềm tin vì đã đánh mất chính mình.

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp