Sói và Dê

 

Một con Dê tụt phía sau đàn, bị con Sói theo đuổi sát. Dê quay lại, nói với Sói:

-                Thưa ngài, tôi biết thân phận mình phải hiến dâng cho ngài. Nhưng để ngài thưởng thức món ăn đựơc ngon, ngài hãy thổi sáo và tôi múa nhảy cho mà xem.

Sói bắt đầu thổi sáo cho Dê nhảy quay cuồng. Lũ chó nhà nghe tiếng huyên náo bèn nhảy ra đuổi Sói. Sói vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Dê:

-                Ta chịu thua ngươi vì ta vốn anh hàng thịt lại giở trò làm nhạc công, nên bỏ lỡ mất thời cơ.

Bỏ cái sở trường của mình để lấy cái sở đoản vì kiếm hư danh , thoả lòng kiêu hãnh ; « Ngài » sói đã đánh mất mồi ngon. Ngược lại chú dê sống khôn ngoan lanh lẹ, nên được đàn chó nhà mình cứu vớt và thoát nạn…. Cũng khôn dại thay : đời sống con người !

 

Hải Hà

 

 


Mục Lục Sống Đẹp