Chả Trứng

 

Bác heo và chị nói chuyện với nhau. Gà đề nghị :

-      Này anh heo, tôi nghĩ chúng ta nên mở một nhà hàng phục vụ mọi loài trong nhà.

Heo trả lời:

-      Ừ, có thể, chúng ta sẽ lấy món ăn chính là gì đây ?

Chị gà liền đáp:

-       Là món cơm chả trứng : gồm thịt heo làm nhân chả và trứng tráng bên ngoài, có được không?

Bác heo suy nghĩ một lúc rồi nói:

-      Không, cảm ơn chị, phần chị đóng góp chỉ là cái phụ thuộc mà chị đẻ ra mỗi ngày. Còn tôi, lại là chính thịt của mình. Tôi không dại đâu .

 

 

Yêu cầu heo hết lòng thực hiện công việc nặng, hi sinh bản thân mình, còn chị gà chỉ như muốn góp mặt thêm. Thật là cách chia công việc… nhận phần dễ cho mình, hay có ở trên đời. Lòng bác ái cần đi đôi với sự công bằng. Có hi sinh nhưng cũng có cố gắng chia sẻ,. Khi tình và lý cùng song song, mọi sự mới được bền lâu.

 

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp