Sáng ba tối bốn

nước Tống, một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tênVượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ.

Không lâu, nhà không đủ lương ăn, anh ta định bớt lại khẩu phần ăn của đàn khỉ, nhưng sợ đàn khỉ không nghe lời, bèn nghĩ ra cách nói lừa chúng . Rồi anh ta tập hợp đàn khỉ lại, nói:

-         Từ nay về sau cho chúng mày ăn hột cao su trừ bữa : mỗi đứa sáng ba hột, tối bốn hột, đủ no không?

Đàn khỉ nhao nhao chê ít. Một lúc sau, anh ta lại hỏi:

-          Chúng mày từ nay ăn hột cao su trừ bữa : mỗi đứa sáng bốn hột, tối ba hột, như vậy đủ no rồi chứ!

Cả đàn khỉ nghe qua, nằm mọp xuống đất tỏ ý rất hài lòng.

 

Thủ thuật tuyên truyền hay dùng ngôn ngữ hoa mỹ lắt léo để lừa người. Chúng ta phải tỉnh tai nghe kỹ, dùng trí suy xét để hiểu vấn đề rồi mới thực hiện. Dễ nghe, dễ tin, nhiều khi thành dễ hại mình, hại người. Con người không giống đàn chó cứ quáng theo bản năng sủa hùa theo nhau, suy nghĩ cẩn thận rồi chung lòng lên tiếng hành động, thế mới tránh bớt được sai lầm.

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp