Chim Sơn Ca

Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy rình rập loài lông . Tập hợp các loài chim lại, lên tiếng thuyết phục chúng:

-         Tốt hơn hếtnên hạ cây sồi bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim.

Nhưng các loài chim không nghe lời chế nhạo . Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sự khôn lanh của , loài người đã chịu để sống bên cạnh mình. Chính thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnh loài ngườikhông bị đụng đến, được loài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ.

Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.

 

Trong cuộc đời, đôi khi những người tầm nhìn xa lại bị chế diễu là « không thực tế », « lo trắng răng ». Nhưng không chịu lo xa ắt buồn gần. kẻ cẩn trọng thì thường bớt áy náy về sau. Hãy dự  phòng cho mình cho người , sẽ không đi đâu thiệt, đời sẽ bình yên.

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp