Cái bào rau củ

 

Ông Thomas là một chủ nông trại giàu . Ông vợ ông đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả. Một hôm ông thấy vợ mình sai người giúp việc đến cuối làng, nhà vợ chồng John – một điền của ôngđể mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ :

-          Anh không nghĩ rằng nhà ta lại không một cái bào hay không đủ khả năng mua, em lại sai người đi mượn cho thêm phiền phức như thế.

Thomas từ tốn trả lời :

-         Đây, anh xem, cái bào của nhà ta vẫn còn rất tốt. Em biết mọi ngườivùng này đều yêu quí chúng ta chúng ta đem lại nhiều vật chất cho họ hơn các ông chủ khác; nhưng em không muốn như vậy. Em muốn được yêu mến bằng một thứ tình cảm cao hơn, tình làng xóm.

 

điều đó chỉ thể, khi nào chúng ta họ không khoảng cách giữa chủ tớ, giữa giàu nghèo. Như vậy chuyện cái bào rau củ chỉcái cớ để anh em đến gần với mọi người hơn thôi.

 

 

Tạo hội cho người khác bày tỏ tấm lònggiúp mình, giúp người. Xoá đi những chênh lệch, ngại ngùng, mặc cảm. còn làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa  : mình thật cần nhau, gần nhau. Cái bào rau củ nhỏ nhoi nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Coi trọng  những tầm thường nhỏnơi người khác cũng là coi trọng họ, cũngtự tạo sự kính trọng dành cho mình .

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp