TÍNH LẦM

 

Ngày xửa ngày xưa một anh Sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn, sửa sang. bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống. Một hôm, bác Voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào làm đổ mái nhà anh Sói.

-          Xin lỗi anh bạn ! Tôi sẽ sửa ngay cho anh.

Bác Voi vốnngười giỏi giang, cái cũng biết không sợ công việc. Bác liền lấy búa, đinh, sửa ngay mái nhà cho Sói. Mái nhà trở nên chắc chắn hơn trước...Anh Sói bụng bảo dạ :

-          Ô ! rànglão ta sợ mình! Thoạt đầu đã phải xin lỗi, sau đó còn sửa lại cả mái nhà. Mình phải bắt lão ta làm cho mình một cái nhà mới mới được! Lão sợ, ắt phải nghe theo ! Sói quát bảo Voi :

 

-          Này, đứng lại ! Mày làm cái thói thế? Mày tưởng thể bỏ đi một cách dễ dàng thế chắc? Làm đổ nhà người ta, đóng qua loa được mấy cái đinh rồi định chuồn à? Biết điều thì đi làm cho ta một cái nhà mới ! Đồ súc sinh! Bằng không ta sẽ cho một bài học, đừng hòng mong thấy lại con thân thích! Nhanh lên!

Nghe Sói nói những lời ấy, bác Voi không nói cả. Bác lẳng lặng quắp ngang bụng Sói ném xuống hố nước bẩn. Rồi đè nhà Sói bẹp  :

-          Này, nhà mới này ! – Bác Voi nói rồi đi thẳng.

Tỉnh dậy, Sói ngạc nhiên tự hỏi: « Mình thật không hiểu cả! Lúc đầu lão vẻ sợ mình đã xin lỗi tử tế, thế sau đó lại hành động thế này... Thật không sao hiểu nổi ! ». Nhìn thấy hết mọi chuyện, bác Quạ già nói :

-          Chú mày ngu lắm ! Chú mày đã không hiểu sự khác nhau giữa người hèn nhát người được giáo dục tốt !

 

Sự lầm tưởng khiến con người nhiều khi « được đàng chân lấn đàng đầu ». Tự coi người khácthấp bé, tầm thường để cho mìnhtài năng, đại. Chú cáo tưởng mình khôn để rồi không ngoan. Còn bác voi hiểu mình để sống quảng đại hiền lành. Thật không dễ nói ai giỏi hơn ai, chỉ nhìn để biết : ai đáng yêu hơn ai. Thật ra : Cuộc đời cần thế.

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp