Người cha

Mẹ bỏ đi theo người khác. Chavậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi anh Hai đều gia đình.

Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông nhân tình đối xử phần nghi ngại. Ông vẫn không nói. Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận.

Chợt tôi lặng người đi người cha đang chăm sócmẹ. Thấy tôi, ông gượng nói :

-         Ba sợ các con còn giận mẹ…. !

 

Câu chuyện không nói ai đúng ai sai trong hôn nhân đổ vỡ hay thái độ của các đứa con, cho bằng tấm lòng bao dung của người chồng, người cha. Sự tha thứ ân cần chăm sóc trong tế nhị của ông thật đáng quý. Trong mắt mình người khác thì trong tim vẫn con đường phục vụ, lối để đi trong đời . Phần chúng ta… liệu đường , lối hay không ?

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp