Người chim sáo

Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kiađồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại:

- Thế nếu không tôi bắt sâu giữ bọ suốt mùa qua thì liệu đã vườn quả hôm nay không?

- Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi,lại còn kể công sao?

- Một vài quả nho đổi được vườn nho, sao ông lại tiếc?

- Ta không cần mi, hãy cút đi đồ ăn hại.

Người trồng nho giận dữ ném đất đánh đuổi chim đi.

Mùa sau, chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho không còn một . Bây giờ, người trồng nho mới cất tiếng than: "Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho! ".

 

Người đời hay chăm chút so đo, chỉ sợ mình thua thiệt : Tính ganh đua ghen tị nhiều khi làm chúng ta mất đi nghĩa  lớn chỉ những lợi lộc nhỏ nhoi. Nhân quả thường đi với nhau, làm việc cũng nên nghĩ đến sau này : những cái trước mắt không phảitất cả. Hãy tin rằng hơn thua được mất không phảimục đích tối hậu của kiếp người.

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp