Chỉ một người thôi

Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến bảo:

-         Này, anh đi xem xem bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.

Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi lại tiếp tục đi. Chỉ một lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên. Bác làm công trở về gặp người chủ. Người chủ hỏi :

-         bên ấy nhiều người không?

Bác làm công trả lời:

-         Chỉ mỗi một người lại lão.

 

-         Tại sao vậy?

 

-         Bởi tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì cừu cũng làm như vậy. Nhưng một lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ con người mới làm như vậy. Một mình lãongười.

 

Ai cũng thấy được, ai cũng nói được, nhưng làm được không ? Đóthói thường cũng là bi kịch của con người . Sống mình thì dễ, sống người khácĐể xem sao ! cừu loài người cũng khác nhauchỗ đó. Con người tồn tại, mạnh mẽ trở thành chủ mọi loài phải chắng từ nguyên thuỷ đã biết sống trong tình đồng loại : biết sống cho nhau.

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp