Cùngmột tảng đá

 

Cùng là 1 tảng đá : 1 nửa làm thành tượng Phật. 1 nửa làm thành bậc thang.

Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng :

 

-       Chúng ta vốn cùngđá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?! “

Tượng Phật trả lời:

-      người chỉ chịu 4 nhát dao đã được hình hài đó, con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn

 

Lúc đó bậc thang im lặng...

 

Cuộc đời con người cũng thế :  Chịu được hành hạ, chịu được đơn, gánh được trách nhiệm, vác được sứ mệnh ! Thì cuộc đời mới giá trị...

 Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ. họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần.  Những hôm nay trả giá càng nhiều, thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc viên mãn bấy nhiêu.

 

Cùngtảng đá, hơn nhauchỗ được đẽo gọt. « Ngọc không mài, không thành ngọc tốt. Người không học, không biết suy ». Hiện diện trên đời là do trời, nhưng thể hiện mình phải chăng  là do…người ?

 

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp