Sống ở dời

Một vị thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào tay. Vị thiền sư không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này ông lại bị chích. Người bên cạnh nói :

-      Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó ?

 

Vị thiền sư đáp:

-      Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?”.

Kết luận: Lỗi sai của chúng ta nằm ở chỗ, bởi vì đám đông mà thay đổi bản thân.

Trong cuộc sống, chúng ta hay lệ thuộc và sợ dư luận đến độ nhiều khi quên cả đúng sai : Vì sợ bị coi là khác người, dở hơi, sợ bị phê phán, cô lập…mà thay đổi bản chất và cách sống của mình. Chúng ta có thể yên thân nhưng không hạnh phúc vì có khi trái với lương tâm. Vui buồn tuỳ thuộc lẽ phải trong con người can đảm, thiện lương. Đạo lý ở trong lòng người .

 

Hải Hà sưu tầm

 

 


Mục Lục Sống Đẹp