Người Cha

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói. Tôi đi theo, hoá ra là cha tôi hay đến bệnh viện, chắc là bà ta ở trong đó, tôi quyết định cho người tình của cha tôi một trận.

Tới nơi, chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói :

-         Ba sợ các con còn giận mẹ …

 

Lòng bao dung như viên ngọc quý ở trên đời : thật khó tìm và luôn sáng lấp lánh. Con người thường luôn bao dung với mình mà khắt khe với người. Chúng ta hãy làm ngược lại, cho dù có thiệt hại cho bản thân nhưng vui buồn sẽ đảo ngược. Lòng bao dung sẽ như viên ngọc, sẽ làm cho con người rực sáng và thanh thản khi xứng đáng ở tầm cao.

 

Hải Hà sưu tầm

 

 


Mục Lục Sống Đẹp