Ngày Hòa bình Thế giới và Sứ điệp Hòa bình của các vị Giáo Hoàng

Posted by wclhb (conglyvahoabinh.org)

I. Lịch sử Ngày Hòa bình Thế giới

Ngày 4 tháng 10 năm 1965, trong diễn văn lịch sử đọc trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của tổ chức này, Đức Phaolô VI đã long trọng nhắc lại sứ vụ khó khăn, nhưng đó là sứ mệnh cao quý nhất của Liên hiệp quốc: “Hành động để nối kết các quốc gia, để liên kết nước này với nước khác, là nhịp cầu, là mạng lưới tương giao giữa các dân tộc, là kiến tạo tình huynh đệ không phải chỉ cho một số, mà cho tất cả các dân tộc…” và ngài tha thiết kêu gọi: “Đừng bao giờ có chiến tranh! Hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và của toàn thể nhân loại”.

Để biểu lộ quyết tâm của Giáo Hội đối với vấn đề công lý và hòa bình, năm 1967 Đức Phaolô VI thiết lập Hội đồng Giáo hoàng “Công lý và Hòa bình”. Kể từ năm 1968, ngài thiết lập thêm ngày “Hoà bình Thế giới”. Hằng năm theo thông lệ, vào ngày 01/01, các vị Giáo hoàng công bố một sứ điệp hòa bình với một chủ đề rõ ràng.

II. Các sứ điệp Hòa bình

Các sứ điệp Hòa bình đã được công bố vào ngày 01/01 mỗi năm với các chủ đề như sau:

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

1) 1968 – Ngày Hòa bình

2) 1969 – Thăng tiến nhân quyền, con đường đưa đến hòa bình

3) 1970 – Giáo dục hòa bình qua con đường hòa giải

4) 1971 – Mọi người đều là anh em tôi

5) 1972 – Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý

6) 1973 – Hòa bình là có thể

7) 1974 – Hòa bình cũng tùy thuộc vào bạn nữa

8 ) 1975 – Hòa giải: con đường đưa đến hòa bình

9) 1976 – Vũ khí thực sự của hòa bình

10) 1977 – Nếu muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống

11) 1978 – Nói không với bạo lực và nói vâng với hòa bình

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

12) 1979 – Để đạt đến hòa bình, hãy giáo dục hòa bình

13) 1980 – Chân lý, sức mạnh của hòa bình

14) 1981 – Muốn có hòa bình, hãy tôn trọng tự do

15) 1982 – Hòa bình: món quà Thiên Chúa ký thác nơi ta!

16) 1983 – Đối thoại vì hòa bình: một thách đố cho thời đại chúng ta

17) 1984 – Từ một quả tim mới, hòa bình ló dạng

18) 1985 – Hòa bình và tuổi trẻ sánh bước bên nhau

19) 1986 – Hòa bình là một giá trị không biên giới: Nam-Bắc, Đông-Tây: Chỉ có một thứ hòa bình

20) 1987 – Phát triển và liên đới: hai chìa khóa cho hòa bình

21) 1988 – Tự do tôn giáo: Điều kiện cho hòa bình

22) 1989 – Để kiến tạo hòa bình: hãy tôn trọng những người thiểu số

23) 1990 – Hòa bình với Thiên Chúa Hóa Công, hòa bình với mọi người

24) 1991 – Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người

25) 1992 – Các tín hữu đoàn kết xây đắp hòa bình

26) 1993 – Nếu muốn hòa bình, hãy bước đến với người nghèo

27) 1994 – Gia đình kiến tạo hòa bình cho gia đình nhân loại

28) 1995 – Phụ nữ: Thầy dạy của hòa bình

29) 1996 – Hãy cho con cháu chúng ta một tương lai hòa bình

30) 1997 – Hãy tha thứ và lãnh nhận hòa bình

31) 1998 – Từ công lý của mỗi người đến hòa bình cho tất cả

32) 1999 – Tôn trọng nhân quyền: Bí quyết của hòa bình đích thực

33) 2000 – “Bình an dưới thế cho người Chúa thương!”

34) 2001 – Đối thoại giữa các nền văn hóa cho một nền văn minh yêu thương và hòa bình

35) 2002 – Không thể có hòa bình nếu không có công lý, không thể có công lý nếu không có sự tha thứ

36) 2003 – Hòa bình dưới thế: Một cam kết liên lỉ

37) 2004 – Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình

38) 2005 – Hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

39) 2006 – Chỉ trong sự thật mới có hòa bình

40) 2007 – Nhân vị, trọng tâm của hòa bình

41) 2008 – Gia đình nhân loại: cộng đồng hòa bình

42) 2009 – Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình

43) 2010 – Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên

44) 2011 – Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình

45) 2012 – Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình

46) 2013 - Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình

 


Mục Lục Thoáng Suy Tư