Mẹ Têrêsa Calcutta – Vị Thánh Của Lòng Thương Xót.

 

Trong khi Giáo hi đang hăm h háo hc hướng v ngày bế mc ca Năm Thánh Lòng Thương Xót trong tâm tình t ơn và t ti thì vào ngày 4 tháng 9 năm nay, Đc Phanxicô s chính thc tuyên phong M Têrêsa Calcutta lên bc hin thánh. Hai biến c này có liên h gì vi nhau ? Chc hn, đây là điu không nm ngoài s quan phòng yêu thương ca Thiên Chúa. Thiết tưởng, đó cũng là dp chúng ta ôn li cuc đi ca thánh nhân dưới ánh sáng ca lòng thương xót Chúa.

Mt chi tiết nh mà các nhà viết tiu s v M Têrêsa đôi khi b qua, đó là biến c lên 7 tui, bé Têrêsa phi đi din vi vic mt người đã sát hi cha mình. Có th nói, đây là vết thương ca tui thơ mà M phi đi din, và nó nh hưởng sut c đi ca M. Chúng nh hưởng tích cc hay tiêu cc, điu này tùy thuc vào vic bn thân đi din và chp nhn thc ti y. Nếu vết thương y không được cha lành, nó s mưng m và nhim trùng làm nh hưởng toàn thân và có th lây nhim sang người khác cách nào đó. Cũng vy, ni đau nếu không được ch th hóa gii và cha lành s nh hưởng tiêu cc đến đi sng hin ti, nếu không mun nói, dn dà nó hy hoi chính nhng gì cao đp nht nơi lý tưởng mt người. Còn M Têrêsa thì sao ? Bài viết s c gng làm sáng t vn đ h trng này hu nêu bt tm gương ca mt nhân đc anh hùng dám đi diến vi nhng ni đau ca mình và tr thành chng nhân ca lòng thương xót Chúa.

10 năm sau, tc năm 17 tui, thiếu n Têrêsa đã quyết đnh bước vào đi tu, vi mt hi dòng chuyên lo giáo dc các thiếu n. n đ biết bao đi tượng cn phc v, ti sao m li chn vic giáo dc các thiếu n ? Phi chăng tui thơ ca M bt hnh nên M không mun đ cho mt ai khác chu đng s bt hnh như M ? Tui thơ bt hnh đã đem li cho M mt s tế nh và nhy cm đi vi nim đau ni kh ca người khác.

Nhưng ri ni thao thc mà Chúa đã đt đ trong tâm hn M quá ln lao và mnh m, nó vượt khi biên gii ca bn bc tường nhà dòng đ đến bên tng mnh đi bt hnh. M quyết đnh chuyn dòng theo li mi gi ca Chúa. M phi tr giá vi chn la này bng s bt thun ca cha linh hướng và s bt bình ca ch em trong dòng. Nhưng Chúa có cách thc hành đng khiến mi người phi ng h và chp thun nguyn vng ca M hu thc hin chương trình ca Ngài.

Trong khi nhng nhà lãnh đo quc gia đang đi tìm gii pháp vĩ mô cho mt s đông nhng người bt hnh ti nước này thì mt con người nh bé đã bt đu bt tay vào vic phc v trc tiếp nhng người cùng kh. M đã phc v vi mt ý thc đơn sơ: “Đng ch đi các nhà lãnh đo; hãy mt mình thc hin điu đó, người này đến người khác.” Có th nói, vic làm ca M như git nước chng thm vào đâu vi đi dương mênh mông. Thế mà M đã hành đng vì biết rng không có nhng git nước này đi dương s thiếu mt điu gì đó. Và con người nhy đã chiến thng chính mình và đã thay đi thế gii bng tình yêu và lòng trc n đt đ trong tng hành đng phc v. Qu tht, ch có nhng người đã tng b tn thương mi biết cách cha lành nhng vết thương ca nhân loi.

Bước khi đu ca M tht khiêm tn: ch mong cho nhng người bt hnh ti khu chut Calcutta có mt cái chết ca mt con người tht s. Nếu như c đi người h b chà đp nhân phm thì ít ra, h cũng được chết vi tt c s trân trng và trìu mến ca mt con người mang hình nh Thiên Chúa. Chính câu nói ca người đàn ông kia đã là đng lc cho M tiếp tc dn thân vì phm giá ca con người: Tôi sng như mt con vt nhưng chết đi như mt thiên thn. Có người hi M rng M có hoch đnh gì cho tương lai không. M tr li: tôi không có hoch đnh gì nhưng s phc v tùy theo mc đ ni đau ca người cùng kh. Như thế chúng ta mi thy s dn thân không ngơi ngh ca M. M đã đ cho cm xúc dâng trào, con tim lên tiếng và ân sng dn dt mình tng bước phc v thay vì hoch đnh nhng chương trình xem ra nhm khuếch trương cái tôi ca bn thân. Đ đến ngày nay, gn 5000 cơ s trên khp thế gii đã phc v theo tinh thn ca M.

Vi mt người ni tiếng và có tm nh hưởng trên toàn thế gii như thế, không ai nghĩ rng M phi chu gn 50 năm đêm ti tinh thn. Mt người đã tng khuyên người khác cười vi mi người li không được cuc sng mm cười. Có th nói, đây là th thách Thiên Chúa dùng đ tôi luyn người tôi trung không b sa ly trong vinh quang mà thế gian ban tng. Trong khi nhân loi đang phi tri qua ni thng kh ln lao ca s nghèo nàn tâm linh thì Chúa đã khiến cho tâm hn thánh thin này đi qua đường hm đêm ti đ kh dĩ thp lên mt ánh sáng hy vng cho con người thi đi. Điu này càng được sáng t khi M nói: “Nếu tôi có là thánh, tôi s là v thánh ca ti tăm, và tôi s xin Tri cho tôi làm ánh sáng cho nhng người sng trong ti tăm trn gian.

Người ph n y chưa mt ln chuyn d, đã khn gi đng trinh, thế mà đã làm m ca biết bao người cùng kh, vì sao ? Thưa vì M đã qun đau sinh ra h trong ân sng Chúa. Qu tht, bao người đã nh M mà được tìm v Đo Chúa và bao người đã nh M mà đã tìm được s cha lành nơi Đc Giêsu ca lòng thương xót.

Khi còn sng, M đã được thế gii ngưỡng m và trao tng gii Nobel Hòa bình, thì nay mt ln na M được Đc Phanxicô trao tng gii Nobel lòng thương xót. M được nhn gii này vì M là người đã tng b tn thương và đã được lòng thương xót Chúa chm đến. M không h nghĩ đến vết thương ca mình nhưng khi M băng bó và cha lành ni đau người khác, chính M li được cha lành. M đã tng chm đến nhng người cùng kh mang hình nh ca Chúa Giêsu và như thế, đng nghĩa vi vic M chm đến lòng thương xót Người. Và M đáng được mi người tuyên dương là v thánh ca  Lòng Thương Xót.  

EYMARD An Mai Đ, O.Cist. 

 


Mục Lục Thoáng Suy Tư