Cảm động giây phút ĐGH Phanxicô ôm hôn và cầu nguyện cho 1 bệnh nhân thân thể đầy u bướu

(dongten.net) 10/11/2013

Hình ảnh Đc Thánh Cha Phanxicô trìu mến ôm hôn và cu nguyn cho mt bnh nhân mc bnh u si thn kinh (neurofibromatosis) đã nhanh chóng được ph biến trên các mng xã hi và nhiu cơ quan thông tn quc tế và đã gây xúc đng cho nhiu người trên khp thế gii (nhiu trang tin đin t đo và đi ti Vit Nam cũng đã đăng ti tin này).

Vào cuối bui triu yết chung, ngày thứ tư 6 tháng 11 năm 2013, Đc Thánh Cha đã âu yếm ôm hôn người tt bnh này. Bnh nhân có din mo và thân th rt kỳ d đáng thương đến ni nhiu người cho rng ông ta không còn có hình dng con người.

Căn bệnh u si thn kinh thường được gn lin vi Joseph Carey Merrick, một bnh nhân ni tiếng có bit danh “Người Voi”. Đây là căn bnh hiếm gp, do gene di truyn và không lây. Nếu cha hoc m có gen ca bnh neurofibromatosis thì 50% người con s b bnh. Người b bnh neurofibromatosis s b tê lit, thị giác không nhìn thấy, điếc, câm, trí não b đn đn, nhc đu kinh niên và có th có ung thư. H thường b khinh b vì din mo d dng. Vic cha tr bnh này rt phc tp.

Theo Telegraph, những hình nh Đc Giáo Hoàng ôm hôn người đàn ông mt đy u nht nhanh chóng lan truyn khp thế gii, làm ni bt hình nh v mt “Giáo Hoàng ca mi người” . Đc Giáo hoàng Phanxicô được nhng nhà bình lun ca ngi v lòng trc n và hành đng được ví vi Thánh Phanxicô vùng Assisis, người được cho là đã ôm mt bnh nhân phong.

Kể t khi lãnh nhn s v thánh Phêrô, Đc Giáo Hoàng Phanxicô đã th hin mt phong cách mc v gn gũi vi mi người đc bit vi tr em, nhng người nghèo và người đau khổ.

Ngài đã nhiều ln được báo chí thế gii ca ngi bi nhiu hot đng ý nghĩa như ra chân cho cho 12 phm nhân tr tui, bao gm hai cô gái người Hi giáo ti nhà tù Casal del Marmo Rome nhân l Phc Sinh; gi đin cho mt ph n mang thai đơn thân người Ý đang gp khó khăn và ng ý ra ti cho em bé, hay mi nhng người vô gia cư ti ăn ti ti Vatican

Hồi đu năm nay, Đc Giáo Hoàng cũng tng chia s trên tài khon mng xã hi Twitter ca mình rng: “Giáo Hoàng phi phc v cho tt c mi người, nht là nhng người nghèo, người thế yếu và nhng người d b tn thương khác”.

Trong bui tiếp kiến dành cho các gia đình nhân dp Năm Đc Tin, Đc Giáo Hoàng đã đ cho mt cu bé t nhiên xut hin, đi li trên l đài, ôm chm ly chân ngài khi ngài phát biu và thm chí ngi c lên ghế dành riêng cho ngài.

Đc Giáo Hoàng đeo mũi đ, biu tượng ca t chc t thin vì tr em ung thư khi trò chuyn vi mt cp đôi mi kết hôn

Chỉnh Trần, S.J.

 


Mục Lục Thoáng Suy Tư