Việc cho phép linh mục kết hôn có giải quyết được vấn đề thiếu ơn gọi?

(dongten.net) 05/09/2014 |

Nhng nguy him và thách thc khi thay đi k lut Giáo Hi

Roma, ngày 07/7/2014- Chia s ca linh mc Dwight Longenecker, mt cu linh mc Anh giáo đã có v nay đã gia nhp Giáo Hi Công Giáo

Các linh mục được lp gia đình ư? Tôi là mt ví d v mt linh mc đã lp gia đình. Tôi là mt cu linh mc Anh giáo và đã được truyn chc linh mc li bng nghi thc Công Giáo theo mt chương trình đc bit được gi là Pastoral Provision (tm dch là Đáp ng Mc v). Theo chương trình này, mt người đã kết hôn được truyn chc linh mc trong Anh Giáo (đôi khi c các giáo hi Luther và Methodist) được min tr khi lut đc thân đ được truyền chc tr thành linh mc Công giáo.

Vì thế người ta thường hi tôi rng:”Thưa cha, cha rt yêu mến tr em, vì trước hết cha hiu v hôn nhân. Cha có nghĩ rng Giáo hi nên cho phép các linh mc kết hôn không?

Trước hết, chúng ta cn phi phân bit một s điu. Đc thân linh mc là mt k lut ca Giáo hi ch không phi là mt tín điu. Đó là lý do ti sao li có nhng ngoi l và lut thì có th được thay đi.

Tuy nhiên, nếu điu đó được thay đi không có nghĩa rng các linh mc có th được kết hôn. Giáo Hội vn tiếp tc duy trì truyn thng tt đp và cổ kính v lut đc thân linh mc và mt linh mc phi khn ha sng đc thân trn đi và không th b hy bỏ.

Theo Giáo Luật ca Chính Thng giáo Đông Phương, nhng người nam đã lp gia đình có th được truyn chc linh mc. Nói cách khác, nếu bn đã kết hôn bn có th được xem xét cho chu chc nhưng nếu bn là mt linh mc chưa kết hôn thì bn không được phép kết hôn na. Điu này có v phù hp vi giáo hun ca thánh Phaolô đi vi nhng người đc thân rằng: “Vi nhng người đc thân và qu ph, tôi nói thế này: họ c vy như tôi thì tt cho h” (I Cr. 7,25-27) Mt khác, trong thư gi cho Timôthê, ngài nói rng các giám mc và phó tế phi là người ch có mt đi v. (1Tm 3) Điu này có nghĩa là nhng người đã kết hôn vi mt người v duy nht (thánh Phaolô cm chế đ đa thê) có th được xem là xng đáng đ chu chc thánh. K lut ca Giáo hi Tây phương không cho phép giáo sĩ kết hôn nhưng nếu là k lut thì có th được thay đi. Chính thánh Phaolô đã nói trong thư I Cr 7,25 rng “vn đ đc thân tôi không có ch th nào t Chúa” và ng ý rng điu này có th thay đi. Vy có cn thay đi không? Và chúng ta có nên cho phép nhng người đàn ông đã lp gia đình được th phong linh mc?

Thoạt tiên, có v s có rt nhiu vn đ được gii quyết, không ch các nước phát triển nơi mà lut đc thân b xem là mt trong nhng cn tr ln nht đi vi vic gia tăng ơn gi, mà còn c các nước Châu Phi nơi mà đc thân là điu chưa tng được nói đến trong nn văn hóa ca h. Điu này có v cũng giúp gii quyết được nhng vn đề mà các linh mc ngày nay phương Tây gp phi. Nhiu linh mc cm thy b cô lp và cô đc. Có vô s nhng vn đ vây ba xung quanh nhng con người đang gp nhiu xung đt vi đi sng đc thân. Vy điu này có th tr li cho câu hi liu chúng ta có chấp nhn cho nhng người nam đã lp gia đình được phép th phong linh mc chăng?

Không nhất thiết rng vic có nhng linh mc đã kết hôn s giúp gii quyết được khng hong ơn gi. Tuy nhiên, có người tin rng linh mc đãkết hôn chng t rng h đã trưởng thành và là những con người hnh phúc. Ngm nghĩ mt chút, tt c chúng ta thy rng hôn nhân t nó không làm nên mt con người trưởng thành, biết sng cho đi và cm thy hnh phúc.

Kinh nghiệm ca tôi v đi sng giáo sĩ có gia đình trong Giáo Hi Tin Lành và Anh Giáo cho thấy đây không phi là vn đ gây nên tình trng thiếu ơn gi. Vic giáo sĩ có v không hn s gii quyết được vn đ ơn gi và cũng không thc sgiúp ci thin s v linh mc, cũng như chc chn không th là gii pháp cho vn nn lm dng tình dục mt s linh mc.

Chúng ta nên lưu ý rng nhng người đã lp gia đình không phi lúc nào cũng hoàn ho. Giáo sĩ đã kết hôn thường là nhng người tham công tiếc vic. Nhiu giáo sĩ dù đã có v nhưng vn chưa thc s trưởng thành hoc có nhng vn đề tình dc ging như nhng người đàn ông đc thân. Mt s thì b nghin rượu hay vướng vào các t nn xã hi. Mt cuc hôn nhân ca giáo sĩ đ v thường thường gây tai tiếng và làm Giáo hi b tn thương. Tôi không c ý v mt bc tranh khng khiếp vnhng giáo sĩ lập gia đình nhng ch mun lưu ý mt s người rng giáo sĩ kết hôn không thc s hnh phúc và tuyt vi như h nghĩ.

Có nhiều vn đ mang tính thc tin khác phát sinh như chuyn mt s người Công giáo nói rng h mun linh mc lp gia đình, nhưng họ có mun tr tin cho nhng linh mc này không? Trong tư cách là mt người đàn ông đã kết hôn và có mt gia đình tôi có th kiếm được mt khon thu nhp thông qua vic viết lách và ging dy. Trong khi, v ca tôi vn làm vic ca cô y. Không phi tt c các linh mục đã kết hôn và gia đình ca h có th làm được điu này.

Khi nói đến khía cnh tài chính ca mt linh mc đã kết hôn, nhiu người Công giáo ng h đã quên rng mt linh mc tr và v ông tas phi sng theo giáo hun ca Giáo Hi Công Giáo. Có nghĩa là họ s không được phép s dng nhng bin pháp tránh thai nhân to. Nếu h còn tr thì h có thsinh ra mt đi gia đình. Liu giáo dân có tht s mun chi trcho mt linh mc vi mt gia đình gm 6, 7, 8, 9, 10, 11 hay 12 thành viên không? Điu này chng n chút nào.

Những câu hi này ch là mt phn trong mt vn đ ln và rt phc tp. Cn phi xem xét trên nhiu khía cnh và phương din trước khi thay đi bt c lut l gì. Nhng vn đ ca Giáo hi trong thế gii đang phát trin cn phi được đưa ra xem xét như nhng đòi hi thế gii Phương Tây giàu có.

Vâng, đấy chính là nhng vn đ ca đi sng đc thân linh mc. Tin tôi đi, s có bng đy nhng vn đ hoc nhiu hơn na nếu chúng ta cho phép linh mc được kết hôn.

Chuyn ng: CTV Linh Tân

Hiu đính: Chnh Trn, S.J.

 

 


Mục Lục Thoáng Suy Tư