TRẢ LỜI CÂU HỎI:

PHẢI HIỂU THẾ NÀO CÂU: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO “MỌI LOÀI THỤ TẠO?”

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Mỗi dịp lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta thường được nghe bài Tin Mừng của do thánh Máccô ghi lại lệnh truyền của Đức Giêsu cho các môn đệ và cũng là cho cả chúng ta: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Nhiều người thắc mắc và tự hỏi: loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” là những loài  nào?

Ví dụ như: động vật, thực vật là những loài có giác hồn và sinh hồn; hay như các Thiên Thần là loài thiêng liêng, nhưng cũng là thụ tạo; hoặc như chính ma quỷ, nó cũng là loài thiêng liêng, nhưng đã chống lại Thiên Chúa và không bao giờ được diện kiến tôn nhan Người nữa, Tất cả những đối tượng đó, chúng ta có cần phải loan báo Tin Mừng hết thảy không? Hay loan báo bằng cách nào? Mặt khác, chúng ta cần hiểu làm sao cho đúng với câu: loan báo Tin Mừng cho “mọi loài thụ tạo?”

Trả Lời:

1.   Câu: “mọi loài thụ tạo” phải hiểu theo nghĩa nào?

Thưa! Chúng ta phải hiểu theo nghĩa rộng. Chữ “mọi loài” ở đây chỉ phải hiểu bao gồm: con người, thực vật, động vật, tức là những loài hữu hình. Còn những loài vô hình cũng là những thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, tuy nhiên, không thuộc khái niệm theo kiểu hữu hình, hiện thực này (chúng ta sẽ bàn đến trong câu trả lời 2).

Khi loan báo Tin Mừng cho “mọi loài thụ tạo”, chúng ta hiểu là gồm có con người; động vật; thực vật.

Trước tiên, đối tượng nhắm đến chính là con người. Khi loan báo Tin Mừng cho con người, và nếu người được loan báo đón nhận Tin Mừng, đồng thời trung thành với Lời Chúa, thì mọi loài, mọi vật cũng sống hài hòa với họ vì con người lắng nghe Lời Chúa, tuân thủ và biết sử dụng đúng mục đích các loài thực vật và động vật trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khi Người thiết lập trật tự trong vũ trụ để mọi loài dựa vào nhau, hầu sống và làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Trong các loài, Thiên Chúa đã trao quyền làm bá chủ muôn loài, muôn vật cho các riêng con người.

Như vậy, nhờ con người được đón nhận Tin Mừng, nên như một hệ quả, các loài thụ tạo khác như động vật, thực vật cũng được hưởng những ân huệ liêng liêng ngang qua con người, khi được con người sử dụng trong ý định của Thiên Chúa.

Đây là cách giải thích theo kiểu nguyên nhân và kết quả, nếu...thì...

Cũng theo lối giải thích đó, khi con người tin và nhận biết Thiên Chúa là nguồn gốc phát sinh mọi loài, tôn thờ và yêu mến Người; đồng thời sử dụng tất cả những thụ tạo khác theo ý muốn và lệnh truyền của Thiên Chúa thì mới được cứu độ. Bởi vì mọi thụ tạo được dựng nên nhằm mục đích phục vụ cho công trình cứu độ của Thiên Chúa. Con người phải có trách nhiệm trên chúng và chỉ sử dụng chúng vào mục đích tốt mà thôi. Muốn được như vậy, con người phải lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

2.   Thiên Thần, ma quỷ là những loài thụ tạo thiêng liêng thì có cần được loan báo Tin Mừng không?

Chúng ta cần phải thưa ngay với nhau rằng: không!

·      Lý do thứ nhất: trong lịch sử cứu độ, luôn xuất hiện các Thiên Thần như: sự kiện truyền tin cho ông Apraham về việc bà Sara vợ ông sẽ có con, hay sự kiện truyền tin cho Đức Maria, thánh Giuse hay cho các mục đồng...

Như thế, các Thiên Thần chính là người được Thiên Chúa dùng để phục vụ cho công trình cứu chuộc của Người. Như vậy, chuyện không bao giờ xảy ra khi tình huống được đảo lại!

·      Lý do thứ hai: các Thiên Thần chính là loài thiêng liêng, các ngài đã và đang diện kiến Thiên Chúa trong vinh quang rồi. Vì thế, sẽ không cần và cũng không thể loan báo Tin Mừng cho các ngài được. Bởi vì, mục đích của việc loan báo Tin Mừng là làm cho đối tượng nhận biết Thiên Chúa và tôn thờ Người để được sống hạnh phúc thật. Hạnh phúc đích thật ở đây là được ở với, trong và cùng Thiên Chúa nơi vinh quang Thiên Quốc. Các Thiên Thần là những người đã được diễm phúc đó. Như vậy, không hề có chuyện loan báo Tin Mừng cho các Thiên Thần.

Còn ma quỷ?:

Ma quỷ cũng là một trong những loài thụ tạo, nhưng nó là loài thụ tạo thiêng liêng. Chúng ta cần xác định nguyên tắc căn bản rằng: đã là loài thiêng liêng thì không có nghĩa vụ loan báo Tin Mừng. Nói cách khác, không thể loan báo Tin Mừng cho loài thiêng liêng cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Như vậy, ma quỷ là loài thiêng liêng, là các thiên thần đã hư đi vì tội kiêu ngạo, chống lại Thiên Chúa, nên bị Người phạt. Nó đã bị Thiên Chúa khước từ cho được hưởng kiến tôn nhan Chúa. Mặt khác, nó luôn coi Thiên Chúa là kẻ thù của chúng và hết những ai tin Người cũng là đối tượng số một để chúng cám dỗ xa Thiên Chúa...

Vì thế, chúng vĩnh viễn không được diện kiến Thiên Chúa nữa. Nên, chúng không cần được ơn cứu độ và lẽ tất nhiên, đó không thuộc lãnh vực loan báo Tin Mừng của chúng ta.

Trên đây là một vài giải thích xoay quanh câu hỏi: loan báo Tin mừng cho “mọi loài thụ tạo???”.


Mục Lục Thoáng Suy Tư