XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐOÀN CƠ BẢN

- HAY “GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM”

 

I. HIỆP HỘI THÁNH MẪU CANH TÂN:

Liên Hội Quốc Tế Hiệp Hội Thánh Mẫu đã sửa đổi Những Nguyên Tắc Chung và canh tân theo đường hướng Công Đồng Vatican II từ năm 1967, thành Liên Hội Quốc Tế các Cộng Đòan Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) viết tắt là CLC.

Liên Hội Quốc Gia HHTM Việt Nam cũng đã biểu quyết Quy Luật Chung HHTM VN hay Hiệp Hội thánh Mẫu Canh Tân năm 1968 và được Hội Đồng Giám Mục VN chuẩn y thi hành ngày 5/1/1969.

Từ năm 1975 theo lệnh của Ủy Ban Quân Quản: Tất cả các Hội Đòan tại Nam VN đều phải ngưng họat động. Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam cũng đã tạm ngưng sinh họat. Đến nay các Hội Đòan Công Giáo Tiến Hành trong đó có Hiệp Hội Thánh Mẫu đã dần dần sinh họat trở lại. Tuy nhiên sau thời gian tạm ngưng trên 40 năm, Quy Luật Chung Hiệp Hội Thánh Mẫu 1968 cần được cập nhật hóa thích nghi với nhiều thay đổi trong Giáo Hội và xã hội để thành Luật Sống HHTM canh tân 2011 tóm lại như sau:

1. MỤC ĐÍCH:

HIỆP HỘI THÁNH MẪU là một Hội Đòan Tông Đồ Giáo Dân, nhằm huấn luyện Hội Viên nên thánh và tích cực “Làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn”

Cụ thể Hiệp Hội Thánh Mẫu nhằm huấn luyện Hội Viên sống đời Kitô hữu hòan hảochu tòan sứ mệnh loan báo Tin Mừng bằng cách thánh hóa bản thân, cải thiện xã hội và cảm thông phục vụ Giáo Hội.

2. LINH ĐẠO: Con đường nên thánh của HHTM là Hiệp Sống, Xin Vâng và Phục Vụ theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu như Mẹ Maria. HHTM chọn sống theo châm ngôn: “Ad Jesum per Mariam”- Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria.

3. PHÂN BIỆT HAI LỌAI HỘI VIÊN:

Hội Viên được phân biệt thành hai lọai dựa theo mức độ sinh họat thường xuyên và không thường xuyên như sau:

+ Hội Viên Sinh Họat là các Hội Viên nhiệt thành chu tòan các bổn phận đạo đức và sinh họat hằng ngày, hằng tuần, hàng tháng và hàng năm. Hội Viên Sinh Họat sẽ được thăng cấp lên bậc Hội Viên.

+ Hội Viên Trợ Tá là những Hội Viên sinh họat, nhưng do đau yếu, bận việc gia đình nên không thường xuyên tham gia các sinh họat HHTM hằng tuần, hàng tháng…, nhưng vẫn quyết tâm chu tòan bổn phận đạo đức hàng ngày, đóng góp quỹ HHTM để hỗ trợ cho các công tác bác ái xã hội, tông đồ truyền giáo và quảng bá phát triển của HHTM, và sẳn sàng tham gia các sinh họat đặc biệt của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

4. BA CẤP HỘI VIÊN: Để giúp Hội Viên nên hòan thiện theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu như Mẹ Maria, Hiệp Hội Thánh Mẫu chọn phương pháp huấn luyện tiệm tiến ba bậc: từ Ứng viên lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu, Hứa Sinh Thánh Mẫu và cuối cùng Hiến Sinh Thánh Mẫu theo những điều kiện sau:

Mọi Ứng viên thành tâm muốn theo linh đạo HHTM đều được tuyên hứa lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu để trở thành Hội Viên chính thức của HHTM kèm theo các quyền lợi và nghĩa vụ của Hội Viên.

Hội Viên Tập sinh TM thường xuyên tham dự các sinh họat đạo đức, hội họp và công tác sẽ được lên bậc Hứa Sinh và Hiến Sinh TM.

5. MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN TỪNG CẤP:

+ Tập Sinh Thánh Mẫu: Học làm người Tín hữu trưởng thành nhân cách chu tòan các bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân trong môi trường sống và làm việc của mình để dần dần trở thành con hiếu thảo của Chúa Cha noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

+ Hứa Sinh Thánh Mẫu: Học làm Môn đệ Chúa Giêsu nhờ việc chăm chỉ học sống Lời Chúa và sống yêu thương nhau là dấu hiệu môn đệ thực sự của Chúa.

+ Hiến Sinh Thánh Mẫu: Học làm Tông đồ Chúa Giêsu bằng việc tích cực góp phần vào sứ mệnh loan Tin Mừng của Hội Thánh, qua lối sống chứng nhân bác ái và thực hiện công tác thăm viếng để chia sẻ và phục vụ những người bất hạnh đau khổ.

II. GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM:

1. PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHỎ: Để thực hiện được mục đích “Làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn”, Hiệp Hội Thánh Mẫu áp dụng phương pháp Nhóm Nhỏ của Đức Giêsu: Khi đi giảng đạo, ngoài Nhóm Bảy Mươi Hai Môn Đệ (x Lc 10,1.17), Đức Giêsu còn tuyển chọn một Nhóm Nhỏ Mười Hai Tông Đồ và đặt Phêrô đứng đầu (x Mt 10,2). Trong Nhóm này, Người lại chọn 3 người làm thành Tổ Thân Tín luôn đi theo Người (x Lc 9,28; Mc 5,37; Mt 26,37).

Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng phân Hội Viên sống trong cùng môi trường Giáo Xứ, lưu xá… thành những Nhóm Nhỏ gọi là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, trong đó mọi Thành Viên giúp nhau sống hiếu thảo với Chúa Cha, hiệp cùng Mẹ Maria xin ơn Thánh Thần để học sống theo gương mẫu và Lời dạy của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh, thực hành giới răn mới yêu thương, hầu tích cực góp phần chu tòan sứ mệnh “loan báo Tin Mừng khắp thế gian” của Hội Thánh (x Mt 28,19-20).

2. GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM: Hội Viên cùng hay khác phái trong một Giáo Xứ hay môi trường sống kết hợp thành từng Nhóm Nhỏ gọi là GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM. Mỗi GĐ gồm từ 7 đến 12 Thành Viên cùng hay khác phái nam nữ theo từng lứa tuổi gọi là Ngành: Từ 16-30 tuổi cho Ngành Giới Trẻ HHTM, từ 30-60 tuổi cho Ngành Gia Đình HHTM, từ 60 tuổi trở lên cho Ngành Bác Ái HHTM.

Sợi dây liên kết các Thành Viên trong Gia Đình SĐKT là tình yêu thương huynh đệ. Anh chị em trong Gia Đình gọi nhau là anh chị em theo ngày tháng năm sinh. Có thể gọi theo thứ tự như: Anh (chị) Cả, chị Hai, chị Ba, anh Tư chú Năm, … cô Út. Anh chị Cả là người lớn tuổi nhất hoặc một anh chị lớn tuổi khác có uy tín được các em trong Gia Đình kính trọng, được mời làm Cố vấn Gia Đình.

3. CÁC GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP:

Vai trò Trưởng Gia Đình rất quan trọng để hình thành và điều hành sinh họat Gia Đình, nên Trưởng Gia Đình cần được huấn luyện qua một khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng. LM Giám Huấn sẽ chọn một số người nhiệt tình, có uy tín và khả năng tham dự Khóa Huấn Luyện Trưởng Gia Đình do Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Hạt tổ chức.

Sau khi hòan tất Khóa Học, Các Trưởng Gia Đình sẽ thành lập Gia Đình bằng cách mời gọi từ 7 đến 12 người cùng lứa tuổi (16-30; 30-60; 60 trở lên), cùng phái hay khác phái nam nữ, cùng khu xóm, cùng công tác phục vụ…. để thành lập những Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM.

Mỗi Gia Đình SĐKT-HHTM sẽ bầu chọn Trưởng Gia Đình, nhiệm kỳ 3 năm và có quyền được tái tín nhiệm. Từ đây Trưởng Gia Đình sẽ là đại diện chính thức của Gia Đình và có trách nhiệm điều hành mọi sinh họat của Gia Đình.

Trưởng Gia Đình sẽ chọn một người lớn tuổi có uy tín nhất trong Gia Đình làm Cố vấn. Ngòai ra Trưởng Gia Đình cũng chọn hai Thành Viên trẻ nhiệt tình và có khả năng làm Phụ Tá Điều Hành (kiêm thư ký và thủ quỹ) với đa số Thành Viên đồng ý. Trưởng Gia Đình, 2 Phụ Tá Điều Hành và Cố Vấn GĐ họp thành Tổ Phục Vụ Gia Đình.

Ngòai ra Trưởng GĐ cũng nên phân các Thành Viên thành từng tiểu tổ 3 người để tiện việc phân công tác phục vụ. Mỗi tiểu tổ do một Thành Viên Tổ Phục Vụ Gia Đình đảm nhiệm,

4. TINH THẦN GIA ĐÌNH: Trong Gia Đình, các Thành Viên có bổn phận yêu thương nhau như anh chị em trong gia đình ruột thịt, thể hiện qua sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau noi gương Cộng Đòan Hội Thánh Sơ Khai (x Cv 2,42-47). Cố Vấn Gia Đình là dây liên kết, có nhiệm vụ xây dựng củng cố tình hiệp thông giữa các Thành Viên GĐ.

5. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN TRÁNH: Anh chị em trong Gia Đình tránh nói xấu hay tranh cãi to tiếng với nhau; Tránh bỏ sinh họat GĐ hằng tuần mà không báo cho Tổ Phục Vụ Gia Đình; Tránh thái độ vô trách nhiệm đối với việc chung GĐ. Nhất là tránh vay mượn tiền bạc mà không chịu thanh tóan, thường là nguyên nhân gây bất bình và làm tan rã Gia Đình.

6. SINH HỌAT HÀNG TUẦN CỦA GĐ: Mỗi tuần hay hai tuần các Thành Viên Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM sẽ họp mặt nhau một lần để sinh họat học tập linh đạo HHTM, hoặc cùng nhau đọc Kinh Gia Đình luân phiên và thi hành các công tác được cấp trên phân công. Thời gian mỗi buổi sinh họat Gia Đình kéo dài từ 45-60 phút.

TÓM KẾT:   GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ

HIỆP cùng Thánh Mẫu

Cầu xin THÁNH THẦN

SỐNG đời Ki-tô

XIN VÂNG ý Cha

PHỤC VỤ Yêu thương

Xây dựng Nước Trời

7. LỜI CẦU: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con đi theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu là “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ” noi gương Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Xin cho chúng con liên kết thành những Cộng Đòan Nhóm Nhỏ là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, để cùng nhau sinh họat học sống Lời Chúa hàng tuần, giúp nhau nên thánh: làm con hiếu thảo của Cha bằng việc thực thi tình mến Chúa yêu người, làm môn đệ thực sự của Chúa Giêsu qua lối sống yêu thương phục vụ tha nhân, và hợp tác với nhau làm các công tác tông đồ bác ái hầu đem Chúa đến giúp nhiều người được ơn cứu độ, noi gương Mẹ Maria đã đem Chúa đến chia sẻ cho gia đình Giacaria xưa.- AMEN.

LM ĐAN VINH

www.hiephoithanhmau.com

 


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục