XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐÒAN NHÓM NHỎ VỮNG MẠNH

Để thực hiện mục đích “Làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn”, Hiệp Hội Thánh Mẫu dùng phương pháp Nhóm Nhỏ của Đức Giêsu: Khi đi giảng đạo, ngoài Nhóm Bảy Mươi Hai Môn Đệ (x Lc 10,1.17), Người cũng tuyển chọn một Nhóm Nhỏ Mười Hai Tông Đồ và đặt Phêrô làm đầu (x Mt 10,2). Trong Nhóm này, Người lại chọn 3 người làm thành Tổ Thân Tín luôn đi với Người (x Lc 9,28; Mc 5,37; Mt 26,37).

Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng phân Hội Viên thành những Nhóm Nhỏ gọi là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, trong đó mọi người giúp nhau nên con hiếu thảo của Chúa Cha, hiệp cùng Mẹ Maria cầu xin ơn Thánh Thần để sống hiệp thông hầu nên môn đệ thực sự của Đức Giêsu, góp phần chu tòan sứ vụ “loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh (x Mt 28,19-20). Vậy làm thế nào để xây dựng một Gia Đình Nhóm Nhỏ vững mạnh ? Gia Đình Nhòm Nhỏ cần tránh những nguy cơ nào có thể làm băng họai Gia Đình ?

1.THẾ NÀO LÀ MỘT GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ HHTM VỮNG MẠNH :

a) Gia Đình Nhóm Nhỏ phải mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng Hội viên : Phải đủ số hội viên sinh họat thường xuyên từ 10 đến 12. Hạn chế số HV không sinh họat thường xuyên.

b) Trưởng Gia Đình phải được huấn luyện thường xuyên : Trưởng GĐ Nhóm Nhỏ cần tham dự các khóa tĩnh huấn Huynh Trưởng và có chứng chỉ Huynh Trưởng Cấp I. Nhờ đó mới đủ kiến thức về linh đạo và Luật Sống HHTM, mới ý thức trách nhiệm và quyền hạn của mình và mới có khả năng điều hành Gia Đình ngày một thăng tiến. Trưởng GĐ cần tạo tinh thần hiệp thông nội bộ gia đình bằng việc phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên Tổ Phục Vụ Gia Đình, cần làm việc theo nguyên tắc dân chủ (Thảo luận, biểu quyết theo đa số quá bán và thi hành theo ý chung). Trưởng GĐ cũng cần hiệp thông với Trưởng các Gia Đình Nhóm Nhỏ khác làm việc dưới quyền BCH Xứ Đòan.

c) Về sinh họat và công tác HHTM : Gia Đình Nhóm Nhỏ mạnh phải thường xuyên  tổ chức họp mặt Gia Đình thường kỳ hằng tuần theo chương trình chung. Các buổi sinh họat Gia Đình phải có biên bản do thư ký GĐ ghi tóm lược và được chủ tọa ký nhận để làm cơ sở thi hành. Trường GĐ cần tránh độc đóan vì dê gây chia rẽ nội bộ.

d) Về công tác phát triển hội viên : Gia Đình Nhóm Nhỏ mạnh cần quan tâm phát triển hội viên theo tiêu chuẩn : Nhiệt tình, chăm chỉ, thiện chí chu tòan công tác. Cố Vấn GĐ có nhiệm vụ huấn luyện các ứng sinh về linh đạo và Luật Sống HHTM để giúp họ trở thành hội viên chính thức bậc tập sinh Thánh Mẫu theo Quy chế huấn luyện HHTM.

e) Về việc xây dựng tình hiệp thông : Một Gia Đình Nhóm Nhỏ mạnh cần xây dựng được tình hiệp thông nội bộ noi gương Cộng Đòan Hội Thánh Sơ Khai (x Cv 2,42-47), thể hiện qua việc mỗi thành viên hằng ngày nhớ đọc một chục kinh Mân Côi Sống cầu nguyện cho nhau, tham dự học sống Lời Chúa theo các đề tài xây dựng tình yêu thương. Trưởng GĐ cần phân công tác thăm viếng các thành viên bỏ sinh họat hoặc thăm thân nhân đau liệt. Trong gia đình mọi người biết quan tâm giúp đỡ nhau như lời khuyên của thánh Phaolô : “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15).

g) Về vấn đề tài chánh : Một Gia Đình Nhóm Nhỏ mạnh cần có quỹ Gia Đình phục vụ cho sinh họat nội bộ và công tác tông đồ bác ái. Thủ quỹ GĐ cần lập Sổ Quỹ GĐ, được LM Giám Huấn ký duyệt mỗi 3 tháng một lần. Thủ quỹ có bổn phận thu quỹ và báo cáo quỹ GĐ theo yêu cầu của Trưởng GĐ.

h) Về các phương cách gây quỹ : Gia Đình có thể gây quỹ họat động bằng các phương thức sau :

-Hội viên tự giác đóng góp quỹ bác ái tông đồ (Mỗi năm từ 5 đến 10 ký gạo) : Trưởng GĐ nộp lên BCH cấp trên theo tỷ lệ như Luật Sống ấn định.

-Góp quỹ Túi Kín trong buổi họp khi học sống Lời Chúa: Thủ quỹ GĐ có bổn phận thu túi kín và công bố kết quả từng lần.

-Kêu gọi ân nhân ủng hộ mỗi chuyến đi công tác bác ái tại vùng sâu vùng xa, thăm các trại phong cùi, cô nhi viện, nhà nuôi người già neo đơn hay trại nuôi người khuyết tật mù què câm điếc…

-Các hình thức gây quỹ khác như thu gom phế liệu, trông giữ xe tại nhà thờ, sản xuất bông hoa giả, bán sách báo đạo và CD thánh ca, bán tập vở học sinh trước năm học mới… nhằm gây quỹ sinh họat của Gia Đình…

i)Về hai loại quỹ : HHTM có hai lọai quỹ là Quỹ Ân Nhân Bảo Trợ và quỹ Sinh Họat Công Tác: Về quỹ Ân Nhân Bảo Trợ dành riêng cho Ban Chấp Hành từ cấp Xứ Đòan trở lên. Do phải đền ơn đáp nghĩa lâu dài nên BCH không được sử dụng quỹ Ân Nhân Bảo Trợ để hội viên tham quan du lịch, liên hoan… Mỗi ba tháng Trưởng GĐ phải báo cáo sổ quỹ Thu Chi Gia Đình trong buổi sinh họat Hội Đồng Quản Trị Xứ Đòan.

k)Về việc sử dụng quỹ : Tổ Phục Vụ GĐ cần sử dụng quỹ thu chi theo nguyên tắc : Thủ Quỹ GĐ có quyền giữ quỹ sinh họat GĐ nhưng chỉ được chi theo yêu cầu của Trưởng GĐ. Trưởng GĐ không được giữ quỹ nhưng được chi theo tiêu chuẩn. Nếu chi quá tiêu chuẩn phải được đa số quá bán thành viên GĐ đồng ý. Trưởng Gia Đình có thể giữ một số tiền quỹ tối thiểu để chi những việc cấp bách, nhưng phải ghi vào sổ quỹ Thu Chi và Biên Bản Huổi Sinh họat GĐ.

2. MỘT SỐ ĐIỀU GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ CẦN THỰC HÀNH HẰNG TUẦN:

a)Hội họp: Trưởng Gia Đình cần tổ chức buổi họp mặt hằng tuần hay nửa tháng. Các thành viên Gia Đình có bổn phận tham dự buổi họp GĐ để cùng nhau học sống Lời Chúa, thắt chặt tình thân, đọc Kinh tối Gia Đình luân phiên và cùng nhau thi hành công tác được phân công. Thời gian mỗi buổi họp mặt sinh họat Gia Đình từ 45 đến 60 phút.

b)Cần tránh: Trong buổi họp mặt cần đến trước để có thể khai mạc và kết thúc đúng giờ. Khi học Lời Chúa cần khiêm tốn chia sẻ ý kiến hơn là tranh cãu hơn thua. Khi không thể tham dự sinh họat cần báo cáo với Trưởng Gia Đình lý do. Cần chu tòan bổn phận với gia đình Nhóm Nhỏ và gia đình ruột thịt của mình. Tránh thái độ vô trách nhiệm với việc chung của Gia Đình. Nhất là tránh cho vay mượn quỹ chung vì thường là nguyên nhân gây sự bất bình và làm băng họai tình cảm giữa các thành viên Gia Đình.

3. LỜI CẦU: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con đi theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu là “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ”. Xin cho chúng con biết liên kết thành những Cộng Đòan Nhóm Nhỏ là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM. Nhờ năng họp mặt học sống Lời Chúa hàng tuần, các thành viên sẽ được Thánh Thần biến đổi nên con thảo của Chúa Cha, môn đệ đích thực của Chúa và chu tòan sứ vụ đem Chúa đi thăm viếng, giúp cho nhiều người được ơn cứu độ, như Mẹ Maria xưa đã mang Thai Nhi Giêsu đến thăm gia đình Giacaria, làm cho thai nhi Gio-an nhảy mừng vì được hưởng ơn cứu độ.- AMEN.

LM ĐAN VINH

www.hiephoithanhmau.com

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục