Nén nhang và cây nến ngày đầu năm mới

Theo luật tuần hoàn của vũ trụ, năm Tân Mão âm lịch đi vào quá khứ. Và năm mới Nhâm Thìn âm lịch đang về với đất trời cùng với lòng con người.

Chúng ta, những người con dân đất nước Việt Nam, dù sinh sống nơi đâu trên thế giới, đều đón mừng mùa xuân năm mới Nhâm Thìn với tâm hồn vui mừng rộn rã. Đó là tập tục văn hoá đã khắc ghi trong dòng máu chúng ta. Và đó cũng là nếp sống đạo đức làm người trong tương quan với Đấng Tạo Hoá càn khôn và với xã hội con người.

Đón mừng mùa Xuân năm mới, nhưng tâm hồn ta luôn hướng về cội nguồn Tổ Tiên quê hương tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trước bàn thờ Đấng Tạo Hoá càn khôn và bàn thờ Tổ Tiên, xin cùng thắp những nén nhang, và những cây nến tấm lòng yêu mến, cầu nguyện nhớ về cội nguồn của chúng ta.

1. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa Xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến tâm tình tạ ơn Đấng Tạo Hoá luôn hằng chúc phúc lành che chở cho chúng con thời gian năm cũ Tân Mão vừa qua.

2. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa Xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến lòng ái quốc cho quê hương tổ quốc, cho Tổ Tiên chúng con đã dày công lao xây dựng, gìn giữ quê hương đất nước Việt Nam từ ngàn xưa.

3. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến chúc lành cho dân tộc Việt Nam chúng con, trong mọi hoàn cảnh luôn đặt niềm tin tưởng vào Đấng Tạo Hoá, Đấng là nguồn mạch mọi ân đức chúc phúc lành.

4. Kính lạy Đấng Tạo càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến lòng hiếu thảo biết ơn Ông Bà Cha Mẹ chúng con, những người sinh thành nuôi dậy đào tạo chúng con nên người ở đời.

5. Kính lạy Đấng tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến gia đình cho các gia đình được sống hòa thuận, phát triển tình yêu thương giữa các thành phần trong gia đình với nhau.

6. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến niềm vui tuổi xuân xanh cho con em bạn trẻ chúng con, cho họ sống khoẻ mạnh hồn xác, học hành tấn tới thành công trong việc làm, cùng tin tưởng vào ngày mai.

7. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến tình yêu cho các người trẻ đang trên đường đi tìm con đường đời sống, nhận ra tín hiệu ý Chúa muốn cho đời sống họ hôm nay và ngày mai.

8. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến hoà bình cho những đất nước trên thế giới đang sống trong những biến chuyển có nhiều đe dọa xáo trộn, được có nền hoà bình công lý trở lại.

9. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến niềm an ủi cho những người bị bệnh tật yếu đau, những người sống trong hoàn cảnh nghèo túng, trong thiên tai, nhận được sự trợ giúp tình người.

10. Kính lạy Đấng tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến lòng nhân đạo cho những người bị đối xử phân biệt ngược đãi bất công, được tôn trọng phẩm gía là con người do Thượng Đế tạo dựng nên.

11. Kính lạy Đấng Tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến niềm hy vọng cho những người sống trong thất vọng cô đơn tìm thấy ánh sáng vươn lên cho đời sống.

12. Kính lạy Đấng tạo Hoá càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ nén hương cùng cây nến sự sống nơi cõi vĩnh hằng cho những người đã dấn thân hy sinh tính mạng gìn giữ bảo vệ tổ quốc quê hương Việt Nam chúng con, cho những ngưòi thân yêu trong gia đình chúng con, và cho những người đã sống làm ơn cho chúng con mà nay đã khuất núi ra đi về đời sau.

Mừng mùa Xuân mới Nhâm Thìn

Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long

 


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục