Thực Hành Việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

(dongten.net) 05/06/2014 |

Lòng yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu nhất thiết phải được diễn tả bằng hành động cụ thể như lời Thánh I.Nhã nói: “Tình yêu cốt ở việc làm hơn lời nói”. Những tâm hồn say mến Thánh Tâm Chúa thường làm những việc sau:

1. Dành giờ cho Chúa

Một tâm hồn say mến Chúa chắc chắn nghe được và muốn đáp lại lời mời gọi tha thiết phát xuất từ Thánh Tâm của Thầy Chí Thánh: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Yêu ai thì muốn được ở gần người ấy. Đức Giêsu là Đấng Emmanuel (Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta). Ngài làm người để ở với và ở giữa con cái loài người. Tuy nhiên, nhiều lúc Ngài đến nhưng không mấy ai đón tiếp: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Nếu muốn đáp lại tình yêu Chúa, tôi hãy ở lại với Ngài. Ở lại với Chúa bằng cách nào? Thưa, bằng những việc cụ thể sau: (1) Cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện với Lời Chúa, (2) Năng tham dự Thánh Lễ và rước lễ, (3) Năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải, (4) Năng lập lại lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa.”

2. Quyết tâm chừa tội và rèn luyện nhân đức

Phạm tội làm Thiên Chúa buồn lòng. Người mến Chúa chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa thôi, như lời Thánh Phaolô nói: “Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người” (2Cr 5,9). Do vậy, yêu mến Thánh Tâm Chúa phải thôi thúc chúng ta sống trong sạch hơn mỗi ngày, bằng cách xa tránh các dịp tội và cố gắng rèn luyện các nhân đức. Nhờ được tình yêu Chúa thúc đẩy và thanh luyện, chúng ta được trở nên giống Thánh Tâm Chúa mỗi ngày một hơn.

3. Làm việc bác ái

Lòng mến dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là động lực khiến cho các thánh yêu mến các linh hồn. Họ nhận ra nơi mọi người, đặc biệt những người nghèo và bị bỏ rơi hình ảnh của Giêsu chịu đóng đinh. Và từ đó, các Ngài xả thân phục vụ Chúa nơi tha nhân. Đó là những tông đồ của Thánh Tâm Chúa, những người đã chiêm niệm và thấm thía lời này của Thầy Chí Thánh: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,35-36).

4. Yêu mến Mẹ Maria

Để hiểu và yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cần chạy đến với Mẹ Maria. Mẹ có vai trò đặc biệt, mà không ai có thể có được, trong chương trình cứu độ Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nói khác đi, không ai trong tất cả những thụ tạo, trên trời cũng như dưới thế, có thể có được tương quan thiết thân, sâu đậm với Chúa Giêsu như Mẹ. Mẹ cưu mang và bước theo Con Thiên Chúa ngay từ những ngày đầu nhập thể của Ngôi Lời, đến những phút cuối cùng của Ngài trên thập giá. Có thể nói, trái tim Mẹ Maria và trái tim Chúa Giêsu nên một với nhau trong ý nghĩ và tâm tình. Khi trối Đức Mẹ cho môn đệ Gioan: “Này là Mẹ con” (Ga 19,27), cũng là cho toàn thể Giáo Hội, Chúa Giêsu muốn mọi người yêu mến Mẹ và nhờ Mẹ mà học biết tình yêu Chúa trào tràn từ Thánh Tâm bị đâm thâu của Ngài.

Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tôn sùng Thánh Tâm Chúa không chỉ bằng những lời nói suông, nhưng bằng những việc làm cụ thể trong đời sống chúng con. Amen.

(Hoàng Sơn,SJ)