Bẫy quyền lực

Ba con thú dữsói, gấu cáo thay nhau ức hiếp đàn . đầu đàn bèn nói với cả bầy :

-         Ta nên mời một trong ba sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta.

 

 Cả đàn bất bình, nhưng bahung thầnnghe tin này rất mừng. Thếchúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói gấu. Nhưng rồi một mình không còn ức hiếp đàn được nữa.

 

Quyền lực thật không xấu, xấu chăngthái độ tranh giành gây đố kỵ, hận thù, đấu đá. Làm mất đi sự tử tế, lòng yêu thương, cách. Mọi người nên nghĩ tới, kẻ đứng đầu lại càng phải nghĩ tới. Quyền lực như con dao hai lưỡi, dùng đúng thì tốt, ngược lại, thể làm đứt tay mình hại đến người khác. háo danh tìm vinh, liệu đáng không ?

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp