Ngụ Ngôn Cây Bút Chì

Một người thợ làm bút chì để qua một bên trước khi đặt vào hộp.

- 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài. Hãy luôn ghi nhớ không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất ngươi thể :

1. Ngươi thể làm được nhiều công việc đại , chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay.

2. Ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đóđiều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn.

3. Ngươi thể sữa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải.

4. Phần quan trọng nhất của Ngươi sẽ luônnhững bên trong Ngươi.

5. Trên mỗi bề mặt Ngươi được dùng đến, Ngươi phải để lại dấu ấn. Trong bất kỳ điều kiện làm việc , Ngươi cũng phải tiếp tục viết.

Cây bút chì hiểu hứa sẽ ghi nhớ, đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình.

Bây giờ bạn hãy thay thế vào chỗ của cây bút chì. Hãy luôn ghi nhớ không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất bạn thể.

Cây bút chì cũng như con người : chỉ hữu dụng khi được xử dụng, cần được gọt dũa trong đời để trở nên tốt hơn mỗi ngày, sửa được  sai lầm nhờ biết ý thức xoá lỗi, tự tin vào những khả năng cách hiện diện của chính mình, không ngừng làm viêc trong mọi điều kiện, lưu lại những tốt đẹp cho đời. Cây bút chì thể hao mòn, đời sống thể ngắn đi mỗi ngày, nhưng ý thức những trang giấy tốt được viết ra sẽ tạo cho mình cho người khác những hạnh phúc tràn đầy, thắm đượm yêu thương.

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp