THÁNG 7, NĂM 2022

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho người cao tuổi

Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ
và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người
trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.