THÁNG 1, NĂM 2023

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng:

Cầu cho các nhà giáo dục


Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy,
biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ
những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.