THÁNG 3, NĂM 2023

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng:

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội;
xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.