SỐNG ĐẠO TRƯỞNG THÀNH

Linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư

 

 

          LỜI TỰA

 

A. NHỮNG ÁNG MÂY ĐEN THỜI ĐẠI

        1. Ảnh hưởng từ những giáo phái tự do cấp tiến.

        2. Hậu quả do những gương xấu và khuyết điểm trong Giáo Hội.

        3. Áp lực của cuộc sống xô bồ thời mới.

B. PHÚC ÂM ĐÒI HỎI THẬT NHIỀU

        1. Không phải chỉ nói lạy Chúa ! Lạy Chúa.

        2. Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết.

        3. Lòng đạo của ta phải hơn những người Biệt phái.

C. HÃY RA VỀ VÀ LÀM NHƯ THẾ

        1. Đức Ái là tinh hoa Đạo Chúa.

        2. Đường lên trời luôn nhỏ hẹp khó khăn.

        3. Ai bền đỗ tới cùng sẽ được cứu rỗi.