TÌM THIỀN TRONG ĐẠO CHÚA

Lm. Giuse Nguyễn văn Thư

 

GIÁO-PHẬN SAN JOSE

California, USA

Tháng 7 năm 2005

 

 

MỤC  LỤC

 

 

1-Lời mở đầu

 

2-Từ miền đất Phật

 

3-Thiền lên ngôi

 

4-Phong-trào tìm về Đông-phương

 

5-Thiền với Đức Ky-tô ?

 

6-Thánh Phao-lô nhập cuộc

 

7-Cuộc hành-trình 2000 năm

 

8-Kết-luận thực-hành

 


Trở Về Trang Nhà