Đức Tin cứu rỗi linh hồn
Đức Tin khai mở ơn khôn cho người
Đức Tin đem đến nụ cười
Đức Tin soi sáng hiểu "Lời" Chúa ta

Đức Tin chiến thắng gian tà
Đức Tin thúc đẩy lời ra ngay lành
Đức Tin hạt cải lớn nhanh
Đức Tin hạt cát xây thành núi cao

Đức Tin Thiên Chúa trên cao
Đức Tin ơn thánh dạt dào lan ra
Đức Tin hồn thắm trổ hoa
Đức Tin nguồn sống ban ra cho đời

Đức Tin ở khắp mọi nơi
Đức Tin "Thiên Tử Ngôi Lời" dạy ta
Đức tin dẫn bước về nhà
Đức tin ngay thẳng Chúa Cha chúc lành

Đức Tin hướng dẫn trung thành
Đức Tin tuyệt đối ngọn ngành phúc vinh
Đức Tin giữ trọn ân tình
Đức Tin Con Chúa phục sinh khải hoàn

Đức tin hồn sẽ hân hoan
Đức tin mở trí khôn ngoan hơn người
Đức Tin tăng vẻ đẹp tươi   
Đức Tin rạng rỡ môi cười cao sang

Đức Tin mở cửa Thiên Đàng
Đức Tin vui sống nhẹ nhàng nên thơ
Đức Tin Thiên Chúa phụng thờ
Đức Tin đẹp mãi Ngài chờ mong con.

Trầm Hương Thơ 12.10.2012 Năm Đức Tin

 

 


Mục Lục Năm Đức Tin