Mừng 50 năm Vatican II: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và những cảm nhận về Công đồng

WHĐ (13.10.2012) – Trưa 12-10-2012, một ngày sau khi khai mạc Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp các Giám mục, nguyên nghị phụ Công đồng Vatican II, đến Roma kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng, và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục đang tham dự Thượng Hội đồng.

Đã từng tham dự Công đồng với tư cách chuyên viên, ĐTC gợi lại những kỷ niệm và chia sẻ cảm nhận của ngài về giai đoạn lịch sử sôi nổi và phong phú này:

“Tôi chỉ nêu ngắn gọn một vài điểm trong bài giảng hôm qua liên quan đến từ aggiornamento (cập nhật/canh tân) được Đức Gioan XXIII dùng như một định hướng cho chương trình làm việc của Công đồng. Năm mươi năm sau Công đồng, một số người vẫn còn băn khoăn: liệu công thức ngắn gọn này có được tán thành ngay từ đầu. Đã có những tranh luận kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và chỉ dẫn đến những ý kiến không đồng thuận với nhau. Tôi đã thấy rõ ràng từ aggiornamento đã diễn tả chính xác trực giác của Đức Gioan XXIII và đến nay vẫn còn xác đáng.

Đức Kitô là hôm qua, hôm nay và ngày mai, nên Kitô giáo không phải là một thực thể thuộc về quá khứ, chỉ biết quay nhìn về phía sau. Kitô giáo mang dấu ấn của Vĩnh cửu, của Thiên Chúa đã bước vào trong thời gian, hiện diện trong từng giây từng phút. Từ quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, từ cái hôm nay mang tính vĩnh cửu của Ngài mà có thời gian. Vì lẽ đó, Kitô giáo luôn luôn mới. Không nên coi Kitô giáo như một cây đã lớn mạnh từ hạt giống Phúc âm, đã sinh hoa kết quả rồi già cỗi, sức sống tàn lụi dần. Kitô giáo là cây trẻ mãi. Sức sống hằng được canh tân này, tính cập nhật aggiornamento này không đồng nghĩa với cắt đứt truyền thống, nhưng là một sức sống được tiếp nối. Aggiornamento -cập nhật- không phải là cắt gọt bớt đức Tin, uốn đức Tin cho hợp với thời đại, chiều theo dư luận, trái lại, phải như các nghị phụ Công đồng đã làm, là đưa cái “hôm nay” của thời đại chúng ta đang sống đi vào cái “hôm nay” vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Công đồng đã là thời điểm của ân sủng được Thánh Thần ban cho để chúng ta nhận ra rằng Giáo hội qua mọi thời đại, luôn phải nói với con người. Chỉ có thể làm được điều đó bằng sức mạnh bén rễ sâu trong Thiên Chúa, bởi những ai biết để Chúa dẫn dắt và sống đức Tin của mình trong thanh sạch, chứ không phải bởi những kẻ chạy theo sự nhất thời, chọn con đường dễ dãi cho hợp thời. Công đồng, qua hiến chế Lumen Gentium, đã nhấn mạnh việc kêu gọi nên thánh. Sự thánh thiện, đó chính là gương mặt đích thực của Hội Thánh”.

Kết thúc huấn từ, ĐTC nói:

“Kỷ niệm biến cố đã qua thật đáng quý, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Năm Đức Tin mời gọi chúng ta cách tốt nhất để hồi tưởng và kỷ niệm Công đồng là tập trung vào sứ điệp của Công đồng. Đó là sứ điệp về niềm tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian, là đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người khắp mọi nơi, mọi thời”.

Sau buổi tiếp kiến, ĐTC đã mời các vị dùng cơm trưa với ngài: các vị nguyên nghị phụ Công đồng, các nghị phụ Thượng Hội đồng, đặc biệt Đức Thượng phụ Chính thống giáo và Tổng Giám mục Anh giáo.

Thành Thi

 


Mục Lục Năm Đức Tin